Piecu monolītā dzelzsbetona tvertņu izbūve biogāzes stacijā “Lieljukšās”

PASŪTĪTĀJS: SIA “Latvi Dan Agro”
ADRESE: Lieljukšas, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
DETAĻAS:
Šķidrmēslu tvertne ∅ = 36,00 (m), H = 5,00 (m), V = 5089,00 (m3)
Fermentācijas tvertne ∅ = 34,00 (m), H = 6,00 (m), V = 5447,50 (m3)
Pieņemšanas tvertne ∅ = 19,00 (m), H = 6,00 (m), V = 1701,00 (m3)
Bufer tvertne ∅ = 19,00 (m), H = 6,00 (m), V = 1701,00 (m3)

© 2016 “WOLF SYSTEM” SIA |  Latvija, Cēsis, Ata Kronvalda 18  |  E-pasts: info@wolfsystem.lv  |  Tālrunis: +371 64120468