REALIZĒTIE PROJEKTI

Veikala ieejas un fasādes atjaunošana

Veikala ieejas un fasādes atjaunošana

Šķidrmēslu krātuve

Šķidrmēslu krātuve

Ražošanas ēkas būvniecība

Ražošanas ēkas būvniecība

Maiznīcas Flora noliktavas būvniecība

Maiznīcas Flora noliktavas būvniecība

Graudu torņa pamatnes izbūve

Graudu torņa pamatnes izbūve

Daļēja viesnīcas pārbūve

Daļēja viesnīcas pārbūve

Govju kūts rekonstrukcija, piena bloka būvniecība

Govju kūts rekonstrukcija, piena bloka būvniecība

Cēsu pilsētas 2. pacēluma ūdens rezervuāra ūdens sūču vietu noblīvēšana

Cēsu pilsētas 2. pacēluma ūdens rezervuāra ūdens sūču vietu noblīvēšana

Ratnīcas – staļļa piebūves jumta atjaunošanas 1. kārtas darbi

Ratnīcas – staļļa piebūves jumta atjaunošanas 1. kārtas darbi

Multifunkcionāla strītbola laukuma izbūve

Multifunkcionāla strītbola laukuma izbūve

Iztukšošanas akas izbūve

Iztukšošanas akas izbūve

Ūdens rezervuāra sienu un pārseguma ūdens sūču vietu noblīvēšana

Ūdens rezervuāra sienu un pārseguma ūdens sūču vietu noblīvēšana

Stalbes sporta zāles florbola grīdas piegāde un ieklāšana

Stalbes sporta zāles florbola grīdas piegāde un ieklāšana

Lauksaimniecības angāra būvniecība

Lauksaimniecības angāra būvniecība

Autobusu mazgātavas būvniecība

Autobusu mazgātavas būvniecība

Cietā seguma laukuma izbūve

Cietā seguma laukuma izbūve

Jumta renovācija

Jumta renovācija

Govju kūts pārbūve

Govju kūts pārbūve

Zvejas noliktavas būvniecība

Zvejas noliktavas būvniecība

Masta ar fiksētu platformu būvniecība

Masta ar fiksētu platformu būvniecība

Staļļa un šķūņa ēku pārbūve

Staļļa un šķūņa ēku pārbūve

Monolītā dzelzsbetona tvertnes izbūve Gaujaskalnos

Monolītā dzelzsbetona tvertnes izbūve Gaujaskalnos

Mehānisko darbnīcu fasādes vienkāršota renovācija

Mehānisko darbnīcu fasādes vienkāršota renovācija

Aitu kūts, tehnikas novietnes un mēslu krātuves būvniecība

Aitu kūts, tehnikas novietnes un mēslu krātuves būvniecība

Straupes pamatskolas aktu zāles griestu montāža

Straupes pamatskolas aktu zāles griestu montāža

Jāšanas manēžas būvniecība Norvēģijā

Jāšanas manēžas būvniecība Norvēģijā

Tvertnes pamatplātnes rekonstrukcija

Tvertnes pamatplātnes rekonstrukcija

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas sistēmas būvniecība Cesvainē

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas sistēmas būvniecība Cesvainē

Koka paneļu mājas būvniecība Saulkrastos

Koka paneļu mājas būvniecība Saulkrastos

Koka – metāla kopnes jumta konstrukcijai

Koka – metāla kopnes jumta konstrukcijai

Tehnikas angāra būvniecība Lambārtē

Tehnikas angāra būvniecība Lambārtē

Pakaišu kūtsmēslu krātuves ar vircas krātuvi izbūve Antiņēnos

Pakaišu kūtsmēslu krātuves ar vircas krātuvi izbūve Antiņēnos

Kanālu izbūve ceļu plātnēs, alumīnija sliežu montāža

Kanālu izbūve ceļu plātnēs, alumīnija sliežu montāža

Dzīvojamās mājas pamatu izbūve Saulkrastos

Dzīvojamās mājas pamatu izbūve Saulkrastos

Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Tērvetē

Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Tērvetē

2 gab. mājputnu kūtis Antiņēnos

2 gab. mājputnu kūtis Antiņēnos

Šķūņa un kūts renovācija Antiņēnos

Šķūņa un kūts renovācija Antiņēnos

Straupes veco kapu kapličas remontdarbi

Straupes veco kapu kapličas remontdarbi

Administratīvās – tehniskās ēkas izbūve

Administratīvās – tehniskās ēkas izbūve

Telpu remontdarbi objektā “Doktorāts”

Telpu remontdarbi objektā “Doktorāts”

Dzelzsbetona grīdas izbūve servisā SIA “UNITRUCK”

Dzelzsbetona grīdas izbūve servisā SIA “UNITRUCK”

2 gab. priekšskābēšanas tvertņu ar šahtu būvniecība

2 gab. priekšskābēšanas tvertņu ar šahtu būvniecība

Dzīvojamā māja ar bioloģiskās produkcijas ražotnes telpu grupu …

Dzīvojamā māja ar bioloģiskās produkcijas ražotnes telpu grupu …

Angāra pārbūve īpašumā “Meldernieki”

Angāra pārbūve īpašumā “Meldernieki”

Monolītā dzelzsbetona kūtsmēslu krātuve liellopu fermā “Pienenes”

Monolītā dzelzsbetona kūtsmēslu krātuve liellopu fermā “Pienenes”

Virszemes pagraba un siltumnīcas būvniecība VPLSI

Virszemes pagraba un siltumnīcas būvniecība VPLSI

Govju kūts rekonstrukcija Sauleskalnos

Govju kūts rekonstrukcija Sauleskalnos

4 gab. fermentācijas tvertņu būvniecība

4 gab. fermentācijas tvertņu būvniecība

Pakaišu kūtsmēslu krātuves un vircas krātuves būvniecība Rītiņos

Pakaišu kūtsmēslu krātuves un vircas krātuves būvniecība Rītiņos

Rūpnieciskās ražošanas ēkas rekonstrukcija par dizaina darbnīcu

Rūpnieciskās ražošanas ēkas rekonstrukcija par dizaina darbnīcu

Frēzmašīnas pamatu izbūve

Frēzmašīnas pamatu izbūve

Mēslu krātuves izbūve Acones iela 10, Ulbroka

Mēslu krātuves izbūve Acones iela 10, Ulbroka

Pakaišu kūtsmēslu krātuves un vircas krātuves būvniecība Cīruļos

Pakaišu kūtsmēslu krātuves un vircas krātuves būvniecība Cīruļos

Pakaišu kūtsmēslu krātuves un vircas krātuves būvniecība Līčos

Pakaišu kūtsmēslu krātuves un vircas krātuves būvniecība Līčos

Pakaišu kūtsmēslu krātuves un vircas krātuves būvniecība Saulaiņos

Pakaišu kūtsmēslu krātuves un vircas krātuves būvniecība Saulaiņos

Monolītās dzelzsbetona tvertnes un tehnisko telpu izbūve Jātniekos

Monolītās dzelzsbetona tvertnes un tehnisko telpu izbūve Jātniekos

Monolītā dzelzsbetona tvertnes būvniecība “Vecsiljāņos”

Monolītā dzelzsbetona tvertnes būvniecība “Vecsiljāņos”

Piecu monolītā dzelzsbetona tvertņu izbūve biogāzes stacijā “Lieljukšās”

Piecu monolītā dzelzsbetona tvertņu izbūve biogāzes stacijā “Lieljukšās”

Liellopu mēslu krātuve Mareņos

Liellopu mēslu krātuve Mareņos

Staļļa, manēžas un noliktavas  jaunbūve Kaķīšos

Staļļa, manēžas un noliktavas jaunbūve Kaķīšos

Mēslu krātuves būvniecība Veczilakšos

Mēslu krātuves būvniecība Veczilakšos

Mēslu krātuves būvniecība Augstkalnos

Mēslu krātuves būvniecība Augstkalnos

Biogāzes un koģenerācijas stacijas projektēšana un būvniecība Kalnadomēnos

Biogāzes un koģenerācijas stacijas projektēšana un būvniecība Kalnadomēnos

Dzīvojamās ēkas būvniecība Carnikavā

Dzīvojamās ēkas būvniecība Carnikavā

Liellopu novietne “Gatves”

Liellopu novietne “Gatves”

Biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecība “Līgo”

Biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecība “Līgo”

Liepas pamatskolas dabas zinību kabineta vienkāršota renovācija

Liepas pamatskolas dabas zinību kabineta vienkāršota renovācija

Monolītā dzelzsbetona mēslu krātuve “Sauleskalnos”

Monolītā dzelzsbetona mēslu krātuve “Sauleskalnos”

Cemex ūdens attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Cemex ūdens attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

2 monolītā dzelzsbetona tvertņu izbūve biogāzes ražotnē Litenē

2 monolītā dzelzsbetona tvertņu izbūve biogāzes ražotnē Litenē

“Staļļa, manēžas un noliktavas jaunbūves” zemesdarbu, pamatu un pievadceļu izbūve

“Staļļa, manēžas un noliktavas jaunbūves” zemesdarbu, pamatu un pievadceļu izbūve

Tērauda portālrāmja montāža

Tērauda portālrāmja montāža

Dzīvojamās mājas pamatu izbūve

Dzīvojamās mājas pamatu izbūve

Pilsētas nocietinājuma mūra fragmenta rekonstrukcija

Pilsētas nocietinājuma mūra fragmenta rekonstrukcija

Biogāzes ražotne ar koģenerācijas staciju Lietuvā

Biogāzes ražotne ar koģenerācijas staciju Lietuvā

Liellopu novietne Ragārēs

Liellopu novietne Ragārēs

Biroja ēkas un automašīnu stāvlaukuma jaunbūve

Biroja ēkas un automašīnu stāvlaukuma jaunbūve

Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas novietne

Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas novietne

Barības noliktava un liellopu novietne Ragārēs

Barības noliktava un liellopu novietne Ragārēs

2 monolīto tvertņu būvniecība biogāzes stacijā Tērvetē 2. kārta

2 monolīto tvertņu būvniecība biogāzes stacijā Tērvetē 2. kārta

Monolīto dzelzsbetona tvertņu būvniecība Lebedevo, Baltkrievijā

Monolīto dzelzsbetona tvertņu būvniecība Lebedevo, Baltkrievijā

Biogāzes ražotne Priekulē 2.kārta

Biogāzes ražotne Priekulē 2.kārta

Kūtsmēslu krātuve Ragārēs

Kūtsmēslu krātuve Ragārēs

Monolītā dzelzsbetona tvertne Ulbrokā

Monolītā dzelzsbetona tvertne Ulbrokā

Monolītā dzelzsbetona tvertne Zemturos

Monolītā dzelzsbetona tvertne Zemturos

Monolīto dzelzsbetona pamatu izbūve Līvos

Monolīto dzelzsbetona pamatu izbūve Līvos

Govju kūts Lejas Grīviņos

Govju kūts Lejas Grīviņos

Monolītā dzelzsbetona tvertne Gailīšu pagastā

Monolītā dzelzsbetona tvertne Gailīšu pagastā

2 gab. biogāzes tvertnes ZS “Vecsiljāņi”

2 gab. biogāzes tvertnes ZS “Vecsiljāņi”

Minerālmēslu tvertne Bēnē

Minerālmēslu tvertne Bēnē

Ugunsdzēsības rezervuārs Zviedrijā, Helsingborg

Ugunsdzēsības rezervuārs Zviedrijā, Helsingborg

Substrāta pieņemšanas tvertnes un šķidrmēslu priekškrātuves telpas izbūve

Substrāta pieņemšanas tvertnes un šķidrmēslu priekškrātuves telpas izbūve

Monolītā dzelzsbetona tvertne Vainižos

Monolītā dzelzsbetona tvertne Vainižos

Šķidrmēslu krātuves izbūve Liepā

Šķidrmēslu krātuves izbūve Liepā

3 monolītā dzelzsbetona tvertnes atkritumu poligonā Pentuļi

3 monolītā dzelzsbetona tvertnes atkritumu poligonā Pentuļi

Tehnikas novietnes būvniecība īpašumā “Meldernieki”

Tehnikas novietnes būvniecība īpašumā “Meldernieki”

1 monolītās tvertnes būvniecība biogāzes stacijā Lestenē

1 monolītās tvertnes būvniecība biogāzes stacijā Lestenē

Monolītā dzelzsbetona pamatu ar pārsegumu izbūve Lielandžās

Monolītā dzelzsbetona pamatu ar pārsegumu izbūve Lielandžās

5 monolīto tvertņu būvniecība biogāzes stacijā Vinni, Igaunijā

5 monolīto tvertņu būvniecība biogāzes stacijā Vinni, Igaunijā

5 monolīto tvertņu būvniecība biogāzes stacijā Tērvetē 1. kārta

5 monolīto tvertņu būvniecība biogāzes stacijā Tērvetē 1. kārta

© 2016 “WOLF SYSTEM” SIA |  Latvija, Cēsis, Ata Kronvalda 18  |  E-pasts: info@wolfsystem.lv  |  Tālrunis: +371 64120468  |  Fakss: +371 64161170