Straupes Tautas nama pagalma labiekārtošanas būvuzraudzība

PASŪTĪTĀJS:             Pārgaujas novada pašvaldība
ADRESE: “Tautas nams”, Plācis, Pārgaujas nov.

© 2016 “WOLF SYSTEM” SIA |  Latvija, Cēsis, Ata Kronvalda 18  |  E-pasts: info@wolfsystem.lv  |  Tālrunis: +371 64120468  |  Fakss: +371 64161170